Εισαγωγή






Πληροφορίες για το βουνό






Ανάβαση από καταφύγιο και δασός Βασιλικής






 
Κορυφή,σκιά πυραμίδας προς Λακωνικό κάμπο






 
Κορυφή, ανατολή σκιά πυραμίδας πάνω από το Μεσσηνιακό κόλπο